BB3 Revisoren conform ISA's

Gepost op 23-09-2013

Binnenkort gaat de regelgeving rond de International Standards of Auditing (ISA's) van kracht. BB3 Revisoren implementeert nieuwe software om nu al aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De controle op de jaarrekening van beursgenoteerde- en van niet-beursgenoteerde bedrijven moet binnenkort voldoen aan de International Standards on Auditing. Voor niet-beursgenoteerde vennootschappen zullen de ISA’s van toepassing zijn op financiële audits voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014. In de meeste gevallen dus de jaarrekening per 31 december 2014.

De ISA's zijn aanzienlijk langer en uitgebreider dan de nationale standaarden die nu gelden. Hierdoor zijn ze duidelijker en makkelijker te begrijpen. Daarnaast beschrijven ze de procedures die voor een audit gevolgd moeten worden en leggen ze meer verplichtingen op voor documentatie.

Om aan die nieuwe regelgeving te voldoen implementeert BB3 Revisoren nu de nodige Working Paper software. Zo zijn we voorbereid om te voldoen aan de wettelijke vereisten die op komst zijn.