Bent u klaar voor SEPA?

Gepost op 20-12-2013

Op 1 februari 2014 gaat de Single European Payments Area (SEPA) van kracht. De betalingen van particulieren en ondernemingen in heel Europa moeten vanaf dan aan de nieuwe SEPA-norm beantwoorden.

Wanneer SEPA-norm ingaat, kunnen consumenten, overheden, handelaars en ondernemingen hun betalingen overal in de eurozone en de Europese Unie uitvoeren op een zelfde manier. 

Vanaf 1 februari 2014 zal de overstap van nationale naar Europese betaalsystemen afgerond zijn. Alle overschrijvingen en domiciliëringen zullen op dat moment aan de SEPA-normen moeten voldoen. Dit geldt voor alle betalingen in euro. Ook voor landen die niet tot de euro-zone behoren, maar wel tot de SEPA-zone zoals Zweden en Zwitserland.

Wat verandert er voor ondernemingen?

  • Uw rekeningnummer gaat van 12 cijfers naar een Europees IBAN-nummer van 16 tekens. Het overschrijvingsformulier blijft gelijk
  • Domiciliëringen van klanten gebeuren niet meer via de bank. U zal deze dus zelf moeten doen. Uw bank kan u helpen met deze overstap
  • Domiciliëringen kunnen gebruikt worden voor herhaaldelijke betalingen én voor een eenmalige betaling

Volgens de FOD Financiën, de FOD Middenstand en KMO's, de Nationale Bank en Febelfin zijn de voorbereidingen bij de grote ondernemingen volop aan de gang, maar zijn KMO's zich nog onvoldoende bewust van de impact. Er werd daarom een gezamenlijke oproep gedaan aan de KMO's om nu met de voorbereidingen te starten. 

Hoort u het in Keulen donderen? BB3 Revisoren helpt u.