Geens versoepelt overgangsregeling liquidatiebonus

Gepost op 25-11-2013

Enkele maanden geleden verhoogde de federale overheid de roerende voorheffing op de liquidatiebonus. De regering voorzag in een overgangsmaatregel. Die werd nu versoepeld nadat enkele ondernemersorganisaties aan de alarmbel trokken.

Federale minister van Financiën Koen Geens geeft ondernemingen nog tot 31 maart 2014 de tijd om de reserves uit te keren als dividend en zo te ontsnappen aan de hogere liquidatietaks van 25 procent. Normaal moest dat voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar uitvoeren op 31 december 2013 gebeurd zijn. Maar ook voor bedrijven die hun boekjaar afsluiten tussen 1 oktober 2013 en 31 maart 2014 wordt een versoepeling voorzien. 

Sinds 1 juli is het mogelijk om belaste reserves die bestonden op 31 maart 2013 geheel of gedeeltelijk uit te keren mits inhouding van slechts 10 procent roerende voorheffing.

Hieraan is wel een belangrijke voorwaarde verbonden: deze uitgekeerde nettobedragen moeten onmiddellijk worden aangewend om het kapitaal van de vennootschap te verhogen. Bovendien moet dit kapitaal gedurende minimum 4 jaar (voor KMO’s) of 8 jaar (voor grote ondernemingen) behouden blijven in de vennootschap, op straffe van een bijkomende inhouding van roerende voorheffing.

Na deze periode kan dat kapitaal belastingvrij worden uitgekeerd door een kapitaalverlaging of liquidatie, zodat de eindbelasting beperkt blijft tot 10 procent. De aandeelhouder hoeft dus niet meer te wachten tot de liquidatie van de vennootschap.