Jaarrekening NBB niet correct?

Gepost op 10-06-2013

Advocaat Erik Monard zegt dat de jaarrekening van de Nationale Bank niet transparant en niet correct is. Om dit vast te stellen, deed hij beroep op BB3 Revisoren. Meer bepaald Inge Beernaert – vennoot van BB3 Revisoren – en Paul Pauwels – extern medewerker aan het kantoor en bankrevisor – voerden deze opdracht uit.

Aandeelhouder Jaak Van Der Gucht stelde als eerste vast dat de jaarrekening van de Nationale Bank grote tekortkomingen bevat. Doordat hij geen gehoor kreeg bij de Nationale Bank, stapte hij samen met een honderdtal aandeelhouders naar het advocatenkantoor Monard-D'Hulst.

Advocaat Eric Monard nam BB3 Revisoren in de arm. Inge Beernaert en Paul Pauwels stelden meerdere pijnpunten vast. 'Als het goud op de balans geen eigendom is van de Nationale Bank maar van de staat, dan is de jaarrekening onjuist', zegt Inge Beernaert in De Tijd. 'De niet-gerealiseerde meerwaarde op goud wordt nu voorgesteld als een deel van het eigen vermogen. Dat betekent dat ze toekomt aan alle aandeelhouders. Bovendien moet correct worden toegelicht wanneer de economische eigendom geheel of gedeeltelijk werd overgedragen, d.w.z. als de dividenden en meerwaarden hoofdzakelijk naar één aandeelhouder – zijnde de Belgische Staat – gaan.'

Lees het volledige artikel