Bevraging single audit

Gepost op 15-06-2015

Op dit moment loopt er onder alle entiteiten van de Vlaamse overheid een bevraging rond de single audit. Hierbij wordt onder andere gepeild naar de huidige efficiëntiewinsten, verbeterpunten …

De bevraging gaat uit van het Departement Financiën en Begroting. Via de enquête wil het departement invulling geven aan de beleidsnota van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie. Daarin wordt er een evaluatie van de single audit voorzien.

Het principe van single audit houdt in dat binnen een organisatie eenzelfde dienst of proces niet tweemaal wordt geauditeerd gedurende een relatief beperkte tijd. Bij het uitvoeren van een auditopdracht wordt maximale afstemming nagestreefd met het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het agentschap voor Binnenlands Bestuur, de bedrijfsrevisor, de regeringscommissaris, de gemachtigde van Financiën en de auditentiteiten van de EVA’s.

BB3 Revisoren heeft ervaring met het uitvoeren van single audits. Vraag het ons.