Checklists voor accountants

Als bedrijfsrevisor hebben we voor een aantal opdrachten telkens dezelfde gegevens nodig. Wat hebben wij nodig van een accountant voor een vereffening, omzetting, inbreng in natura of quasi-inbreng? 

BB3 stelde een aantal praktische checklists op die het voor een accountant makkelijker maken om alle nodige gegevens te verzamelen. U vindt ze hieronder in pdf. 

Vereffening

Wanneer een vennootschap haar werking stopzet, spreken we van een vereffening. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Download de pdf

Quasi-inbreng

Quasi-inbreng is wanneer een vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over quasi-inbreng.

Download de pdf

Omzetting

Een omzetting gebeurt wanneer de vennootschap een andere rechtsvorm aanneemt, maar waarbij de rechtspersoonlijkheid ongewijzigd blijft. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.

Download de pdf

Inbreng in natura

De overdracht van activa aan een vennootschap in ruil voor aandelen van dezelfde vennootschap, noemen we inbreng in natura. BB3 stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over inbreng in natura.

Download de pdf

Identificatie uiteindelijke begunstigden

De identificatie van de uiteindelijke begunstigde betreft steeds natuurlijke personen en heeft betrekking op naam en voornaam, alsook, in de mate van het mogelijke, op adres, geboortedatum en geboorteplaats. 

Download de pdf