Consolidatie: wat is dat?

Elke onderneming die consolidatieplichtig is volgens het wetboek vennootschappen moet consolideren. Maar wat is consolidatie nu juist? En wie is consolidatieplichtig?

Meer dan samentellen van jaarrekeningen

Consolidatie (of financiële consolidatie) is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen. Op deze manier krijgt een vennootschap een resultatenrekening en balans alsof ze één vennootschap is.

Consolidatie is meer dan het samentellen van alle posten in de jaarrekeningen. Ook de wederzijdse vorderingen en operaties moeten geëlimineerd worden.

De geconsolideerde jaarrekening moet een getrouw beeld geven van:

  • Het vermogen
  • De financiële positie
  • Het resultaat van het geconsolideerd geheel

Zo ontstaat inzicht in de samenstelling en omvang van het vermogen van de ganse onderneming.

Wie is consolidatieplichtig?

Elke vennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening opmaken indien zij de controle heeft over één of meerdere dochterondernemingen.

Ook een groep van vennootschappen die onder centrale leiding staan, zonder dat zij moeder- of dochterondernemingen zijn van elkaar, noch dochterondernemingen zijn van eenzelfde moeder, moeten een geconsolideerde jaarrekening opmaken.

De wet voorziet wel een vrijstelling van consolidatie voor kleine groepen. Met een kleine groep wordt bedoeld een groep van vennootschappen die op geconsolideerde basis, ten hoogste één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Jaaromzet van (excl. btw) € 29,2 Mio
  • Balanstotaal van € 14,6 Mio
  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250 personeelsleden

U gaat consolideren? Of u wilt gewoon wat meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij consolideren de resultaten van de moeder- en dochtervennootschappen. Duidelijk én overzichtelijk.