Deskundigenonderzoek

In geschillen tussen partijen wordt vaak overgegaan tot de aanstelling van een deskundige. De deskundige kan de partijen assisteren bij het beoordelen van de technische kant van het geschil.

Deskundigenonderzoek 

BB3 kan aangesteld worden als technisch raadsman bij dossiers met financieel-boekhoudkundige aard. De bedrijfsrevisoren bij BB3 zijn ingeschreven in het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen en kunnen dus ook worden aangesteld door de rechtbanken en hoven van beroep als gerechtelijk deskundige.

Zij kunnen terugvallen op een team van financieel deskundigen, die permanent bijscholingen volgen. Dit team is erop getraind worden om outside the box te denken en verschillende disciplines te combineren om het totaalplaatje te schetsen.

BB3 werkt reeds jaren voor diverse rechtbanken, advocaten, notarissen,… in het kader van deskundigenonderzoek.

Wanneer beroep doen op een deskundige?

In geschillen tussen partijen wordt vaak overgegaan tot de aanstelling van een deskundige. De deskundige kan de partijen assisteren bij het beoordelen van de technische kant van het geschil. 

Gerechtsdeskundige

Deskundigen kunnen aangesteld worden door de rechtbanken in burgerlijke zaken of in strafzaken. Partijen kunnen onderling/contractueel overeenkomen een bepaalde deskundige aan te stellen indien er een geschil zou ontstaan. In deze gevallen is het deskundigenonderzoek tegensprekelijk en treed de deskundige als onafhankelijk expert op. 

In tegensprekelijke dossiers wordt er steeds, voorafgaand aan ons onderzoek, getracht om een verzoening tussen de partijen te bewerkstelligen. 

Technisch Raadgever

Een partij kan echter ook eenzijdig beslissen om een deskundige of een technisch raadgever aan te stellen. In dit geval zal de deskundige de belangen van de partij waardoor hij werd aangesteld helpen te verdedigen.
In geval van economische geschillen, onduidelijkheden of vermoedens van onregelmatigheden. 

Voor welk type van geschillen worden bedrijfsrevisoren vaak aangesteld

  • waarderingen van ondernemingen
  • bepalen van economische schade
  • uit- en inkoopregeling
  • conflicten tussen aandeelhouders
  • vergoedingen bij verbrekingen concessies / agentuur
  • nazicht boekhoudkundige en financiële informatie
  • fraudeonderzoek
  • technische ondersteuning bij verdeling in echtscheidingen

Contact

Bij interesse kunt u ons steeds contacteren:

Jeroen Rans
E-mal: jeroen.rans@bb3audit.be
Tel.: +32 2 486 59 52