Due diligence toegelicht

Letterlijk vertaald betekent due diligence 'gepaste zorgvuldigheid'. Hè? Inderdaad, vrij vaag. Gelukkig is er nog de specifieke betekenis 'boekenonderzoek' die gangbaar is in accountancy, in fusies en in overnames.

Concreter: wat gebeurt er juist bij een due diligence of boekenonderzoek? Wel, bij een bedrijfsovername is het noodzakelijk dat de koper de juiste informatie krijgt voorgeschoteld. Meer bepaald over de risico's én de opportuniteiten van de onderneming die het wenst over te nemen. Een bedrijfsrevisor zoals BB3 Revisoren kan dit uitvoeren.

Zo'n onderzoek is aangewezen bij zowat elke belangrijke investeringsbeslissing. De elementen van de due diligence gebruiken kopers als bruikbare basis om te onderhandelen over de transactievoorwaarden. Daarenboven voorkomen ze achteraf ongewenste verrassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan latente verplichtingen zoals claims.

Kort gesteld: na een due diligence krijgt de overnemer een gedetailleerd beeld van de over te nemen onderneming. De uitvoerder van het onderzoek beschrijft de sterke en zwakke plekken van de onderneming. Bovendien formuleert hij aandachtspunten voor de periode na de overname.

Due diligence is overigens géén standaardbenadering. Toch zeker niet bij BB3 Revisoren. Wij houden altijd rekening met de typische eigenschappen van uw organisatie, zoals uw strategische en financiële doelen.