Een controleverslag. Wat en hoe?

Jaarlijks laten zo'n 24000 Belgische ondernemingen en verenigingen hun jaarrekening controleren door een bedrijfsrevisor. Die stelt daarbij een controleverslag op. Waaruit bestaat het?

Een controleverslag bestaat uit twee luiken:

  1. Het oordeel van de commissaris over de jaarrekening
  2. Het antwoord op de vraag of de wetten en reglementen nageleefd werden.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) stelde vorig jaar voor er een facultatief derde luik aan toe te voegen. Enkel en alleen wanneer een onderneming dat zelf wilt, kan zij bijvoorbeeld transparant communiceren over zijn risicobeheer, de interne controlemechanismen of over de prestatie-indicatoren.

BB3 Revisoren stelt o.a. controleverslagen op over:

  • Inbreng in natura
  • Quasi-inbreng
  • Omzetting
  • Vereffening
  • Fusies & splitsingen