Privacy

Laatste update: 17-09-2015

Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden.

De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat u soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te beantwoorden.

Als u dat wenst, kan u uw persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.