Vzw's: vergeet de commissaris niet

Gepost op 16-03-2015

De wet van 25 april 2014 verplicht de commissaris van vzw's voortaan ook aanwezig te zijn op de algemene vergadering. De verplichting geldt als de algemene vergadering moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

De wet van 25 april 2014 is een wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (staatsblad 14 mei 2014). De wet maakt het dus verplicht voor de commissaris om aanwezig te zijn. Bij de handelsvennootschappen was dat al lang het geval.

Vele vzw's starten rond deze periode met de uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene vergadering te versturen. Vergeet de commissaris dus niet uit te nodigen, als uw vzw er één heeft.

Wanneer moet een vzw een commisaris benoemen?  

Als het aantal tewerkgestelde werknemers, gemiddeld over het jaar, hoger ligt dan 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister.

Of als de vzw bij de afsluiting van het boekjaar aan minstens twee van deze drie criteria voldoet:

  1. Het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers ingeschreven heeft in het personeelsregister  
  2. In totaal € 7.300.000 exclusief de belasting over de toegevoegde waarde als omzet draaide
  3. Een balanstotaal van € 3.650.000 heeft

De commissaris wordt benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren (IBR). De titel 'commissaris' is een beschermde titel. Iemand die geen bedrijfsrevisor is, mag de titel van 'commissaris' niet gebruiken. 

Bron: 27 JUNI 1921 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen – art 17 §9